Velkommen til AIR-SEP NORGE AS.
Vannbehandling i væskebårne energianlegg.

Enerett på distribusjon av Air-Sep i Norge 

Mailadresse: info@airsep.no

For alle vannbårne energianlegg , varme eller kjøling.

Alt i en enhet

Med funksjonene:

Trykkvedlikehold

Ekspansjon

Luft/gassutskiller

Automatisk etterfylling

Vannbehandling

Utskiller partikler og sedimenter,

også magnetitt.


Rene og gassfattige anlegg gir

energisparing !


Alt i en kompakt, plassbesparende

og multifunksjonell enhet!Siste nytt +++ NÅ NYTT +++ AIR-SEP® SmartControl


 1. TFT touch fargeskjerm Fullt integrert og fritt programmerbar mikroprosessor kontroll Multifunksjonell kontroll med helautomatisk regulering og overvåkning av trykkvedlikehold, ekspansjon, avgassing og etterfylling Automatisk og uavhengig drift av AIR-SEP®ION (mykning) ellerAIR-SEP®VE (fullstendig avsalting) enheter med gjenværende kapasitetsindikasjon Grafisk meny, sanntidsklokke, SD-kortspor, feilminne, potensialfri kollektiv feilmelding samt opptak og overvåking av etterfylling nøyaktig til innenfor en liter og mye mer Optional MODBUS / TCP-grensesnitt (via AIR-SEP®SmartControl Interface) Nytt og intuitiv

Service og vedlikehold

Vi tilbyr service og vedlikeholdsavtaler , ta kontakt for tilbud !

Informasjon

image121

 

AIR-SEP AS-T for lukkede varmesystemer, kulde- og kjøleanlegg i henhold til VDI 4708 og DIN EN 12828, med funksjonene: 

 • TRYKKVEDLIKEHOLD, EKSPANSJON, AVGASSING OG  AUTOMATISK ETTERFYLLING 

TRYKKVEDLIKEHOLD skjer via en kompakt, flertrinns og støysvak sirkulasjonspumpe av rustfritt stål (aksel, løpehjul, kammere). Trykkovervåkingen gjøres via en elektronisk trykkmåleomformer.  

EKSPANSJONEN garanteres ved hjelp av en mekanisk og innstillbar overløpsventil med silfilter. Ekspansjonsvolumet opptas på en sikker måte av en integrert beholder av rustfritt stål (1.4301) som er forseglet mot atmosfæren.  

ADIABATISK GASSUTSKILLELSE (AVGASSING) gjøres også i en lukket beholder av rustfritt stål. Den automatiske avgassingsventilen fører gassen ut på en sikker måte og hindrer på en pålitelig måte at luft kommer inn. 

Den fullautomatiske ETTERFYLLINGEN aktiveres med en nivåbryter på vannstandsglasset. Den overvåker mengden, hyppigheten og kapasiteten, og melder også små lekkasjer på en sikker og pålitelig måte. 

I ekspansjons- og avgassingsbeholderen avsettes magnetitt, salter, mineraler og flytende partikler. Med den valgfrie rengjøringsåpningen kan beholderen i tillegg rengjøres fullstendig. En bekledning av pulverlakkert stålplate er montert med avstand og brukes som varmeisolasjon. 

AIR-SEP SMARTCONTROL-STYRING: 

Betjening av berøringsskjermen i farger gjøres med fingertuppen eller en penn. Den er en ny, fullintegrert og fritt programmerbar mikroprosessorstyring som består av: 

 • 4,4“ TFT berøringsskjerm i farger 
 • to kommunikasjonsgrensesnitt 
 • potensialfri samlefeilmelding (maks. 230 V / 1 A) 
 • opptil seks digitale eller analoge innganger 
 • én inngang hver for evaluering av en trykktransmitter
  og en impuls-vannmengdeteller 
 • opptil to analoge utganger 
 • tre valgbare høyeffektutganger (maks. 230 V / 6,3 A) 
 • to ekstra utganger 230 V (maks. 1 A)  
 • plass til SD-kort for dataregistrering/softwareoppdatering 
 • valgfri MODBUS/TCP grensesnitt via
  AIR-SEP SmartControl-grensesnitt inkl. fjerntilgang 

Høyytelses-elektronikken er montert i en elektroboks og danner sammen med blindrammen en enhet med teknikkdelen. Den består av: 

 • På-/av-bryter under betjeningsenheten 
 • Plass til SD-kort, skjult bak blindrammen 
 • Fastspenningsplate med klemmetavle  
 • Holder for utvidelsesmoduler 

AIR-SEP SmartControl med berøringsdisplay i farger: 

Grafisk koblingsskjema, sanntidsklokke, feil- og protokollminne, digital trykkvisning med systemtrykkanvisning, visning av alle inn-/utganger og meldinger, potensialfri samlefeilmelding, nøyaktig registrering av  

etterfyllingen via impuls-vannmengdeteller og overvåking av kapasiteter (AIR-SEP ION – avherding eller AIR-SEP VE – komplettavsalting), adiabatisk avgassing under alle fire driftstypene: Etterfylling, ekspansjon, intervall- og hurtigavgassing, overvåking og avbrytelse av etterfyllingen ved mengde- og/eller intervalloverskridelse, driftstidsovervåking ved trykkholding (-0,2 bar) 

Alt i ett apparat - kompakt og plassbesparende. 

Tekniske spesifikasjoner for dimensjonering: 

Effekt                       : ………………. kW
Vanninnhold i systemet: ………………. ltr.
Temperatur T/R: ………………. °C
stat. høyde: ………………. m
Trykk: ………………. bar
Sikkerhetsventil, byggesiden: ………………. bar  
Utvidelsesvolum: ………………. ltr.
Sted, AIR-SEP : ……………….
Type anlegg: ……………….
AIR-SEP, type: AS-T ………………. 

AIR-SEP tilbehør 1 - tilkobling ferskvann
i henhold til DIN 1988 og NS-EN 1717 med DVGW-testet (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches - Tysk forening for gass- og vannfag) systemseparator type BA, vannmengdeteller, stengeventil 1/2", Schmutzfänger 1/2” og fleksibel. slange 1 m 

AIR-SEP tilbehør 2 - tilkobling system DN15
( for apparattypene AS-T 20/.. og AS-T 48/… )
med 2 fleksible slanger 1 m, kuleventil og kappekuleventil 

AIR-SEP tilbehør 3 - tilkobling system DN25
( for apparattyper AS-T 100/.. til AS-T 2400/… )
med 2 fleksible slanger 1 m, kuleventil og kappekuleventil 

AIR- SEP tilbehør 4 – Rengjøringsåpning
( montert på apparatet )
for manuell rengjøring av beholderen når den er trykkløs, lukket med vanntett deksel
 

Nyhetsbrev

Registrer deg for å vite mer om Air-Sep, nyheter eller arrangementer.

Kontakt oss

info@airsep.no

Tlf. 47  92297708

AIR-SEP NORGE AS

Åpen

Åpen i dag

07:00 – 17:00